Wat zeggen de Sterren?

  

 

 

 

 

 

Wat  ‘de Sterren’  vertellen kan onze  ‘levenshulp’  zijn!

 

De horoscoop geeft  inzicht in onze aard, mogelijkheden, potenties en

 

gevoeligheid voor kwalen en ziektes.

 

De stand van de Zon, Maan, Maansknopen, Planeten en Asteroïden…

 

maken dat mogelijk.

 

 

*Informatie omtrent een persoonlijke horoscoop

 

 vindt u op de pagina Consulten & Behandelingen.

 

       

 

         

 

Astrologie is een onderwerp dat nog steeds mensen tot felle discussies weet te verleiden. Astrologie is onwetenschappelijk en dus onwaar is zo ongeveer de basisstelling der sceptici. Wanneer de astrologie echter zodanig zou worden aangepast dat ze aan bepaalde ’wetenschappelijke’ normen zou voldoen, dan zou ze geen Astrologie, geen ‘Sterrenkunst’ meer zijn.

 

Bij astrologie wordt een belangrijk beroep gedaan op het inzicht en de intuïtie van de astroloog. Ze is alleen te begrijpen vanuit een inzicht in haar achtergronden.  Sommige grote wetenschappers zoals Tycho Brahé, Newton, Keppler en anderen hebben de Astrologie nooit in twijfel getrokken, Ze hebben haar bestudeerd en de bevestiging gekregen ‘dat de schepping volmaakt is en dat alles, ook het leven van de mens en de gehele natuur, door kosmische wetten geregeld wordt’.

 

Zoals in de wereld der verschijnselen alles wat leeft onderworpen is aan een bepaald ritme, zo zijn dus ook de kosmische verschijnselen aan een ritme onderworpen: ‘de draaiing van de Aarde om haar as veroorzaakt het verschijnsel van dag en nacht, waardoor alles op Aarde in een ritme van werkzaamheid en rust komt; de jaarlijkse omwenteling van de Aarde om de Zon veroorzaakt het verschijnsel van de seizoenen, waardoor weer een nieuw ritme ontstaat….dat van voorjaar, zomer, herfst en winter; ons Zonnestelsel met de Zon in het centrum maakt in zijn geheel een omwenteling, die circa 25.920 jaren duurt en ‘een Platonisch jaar’ wordt genoemd, wat wederom een nieuw ritme aangeeft.’

Verder maakt ons Zonnestelsel deel uit van het Melkwegstelsel dat zich in zijn geheel om een centrum wentelt (in circa 200 miljoen jaren) en leven wij in een uitdijend heelal, waarbij de Sterrenstelsels zich met enorme snelheden van elkaar verwijderen.

Kortom alles wat zich in dit Universum bevindt is onderworpen aan een bepaalde beweging, ook de Levenscycli van de mens.

 

De kracht die daaraan ten grondslag ligt is de Kracht die het heelal tot ontwikkeling heeft gebracht, brengt en wederom  doet verdwijnen. Ze bestaat uit zeven kosmische krachten die door verschillende kosmische elementen heen werken. Vier van deze kosmische elementen maken deel uit van de spirituele wereld en vier zijn verbonden met het ‘bindende’ (Aarde, Water, Lucht en Vuur) en de vormgevers aan onze stoffelijke wereld. Het stoffelijke gebied en het spirituele gebied zijn verschillende dimensies: het eerste is het gebied waarin de mens leeft en werkzaam is, het tweede is de sfeer waaruit wij tevoorschijn zijn gekomen bij onze geboorte en naar terugkeren bij ons sterven.

De Zon en haar planeten komen elk overeen met één van de kosmische krachten. Dat wil zeggen dat ons Zonnestelsel (Mercurius, Venus, de Aarde, Mars, Jupiter en Saturnus) verbonden is met alles wat op onze Aarde leeft en tot ontwikkeling komt. De planeten Uranus, Neptunus en Pluto vallen hier buiten. Ze cirkelen (op grote afstand) om ons Zonnestelsel heen en hebben meer invloed op generaties dan op het persoonlijke leven van de mens.

 

 

     

Zon     Maan      Noordelijke Maansknoop

 

  Zuidelijke Maansknoop     Mercurius     Venus

 

  Mars       Jupiter       Saturnus

 

   Uranus       Neptunus       Pluto

 

 

 De Dierenriem

 

Als we terug gaan in het verleden zien we op vele plaatsen in de oude geschiedenis de Dierenriem (Zodiak) vermeld staan. Zowel in de kleitabletten van de Babyloniërs als in de papyrusrollen van de oude Egyptenaren kunnen we haar vinden en op vele andere plaatsen.

Het is echter niet duidelijk hoe men op de Dierenriemtekens oftewel ‘Sterrenbeelden’ is gekomen. De kennis van de Astrologie werd op Inwijdingsscholen van generatie op generatie doorgegeven en verspreidde zich uiteindelijk. Het waarom van de gebruikte afbeeldingen is voor ons echter nog een mysterie. Wat we wel weten is dat elk Sterrenbeeld een complex van krachten bevat die zeer verschillend zijn en dat ze, omdat ons Zonnestelsel heel langzaam roteert, met een snelheid van één graad in de 72 jaren aan ons voorbij schuiven.

 

 

De Huizen in de Dierenriem

 

In de jaarlijkse wenteling van de Aarde om de Zon wentelen de planeten nagenoeg in het zelfde vlak om de Zon. Hoewel de Zon stil staat bestraalt zij de Aarde altijd vanuit steeds wisselende posities. Naast deze jaarlijkse beweging van de Aarde om de Zon, draait de Aarde eenmaal in de 24 uur om haar denkbeeldige as. Uit deze bewegingen ontstaat het verschijnsel dat wanneer we op een bepaald punt op onze Aardbol zijn geboren, het heelal ons beschijnt in een bepaalde verhouding, een verhouding die op het volgende moment alweer anders is. Door de omwenteling van de Zon om haar as veranderen elke vier minuten de posities met één graad en vindt er een verschuiving plaats in de horoscoop.

Het vlak waarin onze Aarde en dus ook wij om de Zon bewegen is hetzelfde vlak waarin ook de planeten zich bewegen. In dit vlak bevinden zich vier punten: het voorjaarspunt en het najaarspunt, waarin overal op Aarde de dag even lang is als de nacht, en de Zonnestilstandspunten (Solstitia) waarin op het Noordelijk halfrond de dag in de winter korter is dan de nacht en op het Zuidelijk halfrond juist andersom.

 

In dit vlak is in de Astrologie een verdeling gemaakt van 12 gelijke stukken (segmenten) van elk 30 graden die de Dierenriem oftewel ‘Zodiak’ vormen en beginnen bij het Voorjaarspunt op 23 maart bij het teken ‘Ram’. Elk segment van 30 graden geeft het gebied van één der Sterrenbeelden weer. Het zijn de gebieden waarin de mens zijn levenslot vervult. Elk Sterrenbeeld heeft hier een zeer aardse betekenis, werkt hier als iets van buitenaf en plaatst ons in een bepaalde omgeving. Deze omgevingen, gebieden of segmenten van werkzaamheid, worden  de twaalf ‘huizen’ van de horoscoop genoemd.

De tekens worden: Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen genoemd. De Latijnse namen zijn: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius en Pisces.

 

 

 

 

 

 

a`_^   

 

 

ebcd   

 

        

hfig   

 

 

 

 

De Horoscoop

 

De horoscoop is een plattegrond van de hemel op een bepaald moment en geldend voor een bepaalde plaats. Voor elk moment op iedere plaats kan dus een horoscoop worden getrokken. Als op dat moment op die plaats een mens geboren wordt is er een geboortehoroscoop getrokken voor die persoon. Deze horoscoop geeft als het ware een blauwdruk voor de aanleg van het moment waar het om gaat. Hij geeft aan hoe het moment in aanleg is en welke mogelijkheden het in zich draagt. De mens die op dat moment geboren is draagt deze mogelijkheden in zich.

Via de geboortehoroscoop kunnen we inzicht krijgen in wie we zijn, in onze mogelijkheden en beperkingen en dus ook in hoe we zoveel mogelijk uit onszelf kunnen halen.

 

 

 

 

De plaats van de Zon op de geboortedag

 zegt iets over het karakter van de geborene.

 

 

 

 

De plaats van de Ascendant

 (= het teken dat op het moment van de geboorte aan de Horizon rijst)

 zegt iets over hoe de geborene zich aan de buitenwereld zal presenteren.

En zo kan ook uit de plaatsing van de planeten, maansknopen enzovoorts

heel veel omtrent de geborene worden geleerd.

 

 

 

 

 

 

Ga (eventueel) terug naar het begin van deze pagina

 

 

 of naar:

 

 

Entree          HealingCentrum          Ellen-Luciana          Gastenboek         Vrede

 

 

The Healing Touch         Reiki          Helen met Engelen         Helen met Kristallen

 

 

Chakratherapie          Meditatie           Mantra zingen          Zielen & Zielenkleuren

 

 

Consulten & Behandelingen      Cursussen       Workshops