Isis Ma'at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TheHealing TouchReikiCursussen

 

 

 

 

 

 

Reiki

 

 

Eerste Graad

 

Gedurende de Reiki 1ste graad cursus ontvangt u informatie over de herontdekking van de Kunst van Reiki, leert u de speciale hand-opleg-posities en oefent daarmee. U leert de beginselen van de menselijke anatomie, de Aura- en Chakraleer, meditatie- en ademtechnieken.

U wordt persoonlijk ingewijd in de eerste graad van Reiki, waardoor uw helingkanalen worden gereinigd en geactiveerd en de kosmische genezende energie uit de Bron van Liefde en Licht moeiteloos en geconcentreerd door u heen kan stromen en via uw handen naar waar u deze ook oplegt. Hierna maakt u gedurende circa drie weken een reinigingsproces door tijdens welk het drinken van minimaal 2 liter Water per dag dringend nodig is. Wanneer er eventueel problemen optreden kunt u mij, zonodig, opbellen ter bespreking daarvan en/of voor een behandeling op afstand.

 

 

 

 

Tweede Graad

 

Gedurende de Reiki 2de graad cursus leert u drie Reikisymbolen, de betekenis ervan en hoe ze te gebruiken. U oefent ermee en leert ook een mentale behandeling en een behandeling op afstand te geven.

U wordt persoonlijk ingewijd in de tweede graad van Reiki, waardoor uw helingkanalen grondiger worden gereinigd en sterker geactiveerd. Uw kennis over de menselijke anatomie, de Aura- en Chakraleer, meditatie- en ademtechnieken wordt aangevuld en u leert om te gaan met situaties die tijdens een behandeling kunnen ontstaan.

Ook na deze cursus maakt u gedurende circa drie weken een reinigingsproces door tijdens welk het drinken van minimaal 2 liter Water per dag dringend nodig is. Wanneer er eventueel problemen optreden kunt u mij, zonodig, bellen ter bespreking daarvan en/of een behandeling op afstand.

 

 

 

Derde Graad

Gedurende de Reiki 3de graad cursus wordt uw deskundigheid in de Kunst van Reiki geoptimaliseerd en leert u deze door te geven aan anderen, met name les te geven. U leert nog meer over de menselijke anatomie, meditatie- en ademtechnieken, de Aura- en Chakras, aangevuld met Chakrapsychologie. U wordt persoonlijk ingewijd in de derde graad van Reiki en kiest u voor Reiki als levenshouding, via het Masterschap, dan worden daarvoor de nodige afspraken gemaakt.

Reiki Master

 

Wanneer u de intentie heeft Reiki tot uw levenshouding te maken en de Kunst van Reiki door te geven aan anderen, volgt een intensieve training in het behandelen met en lesgeven in Reiki en tegelijkertijd een nadere deskundigheidsbevordering op het gebied van energetisch genezen. Ook (Chakra)therapie en Regressietherapie komen aan de orde. En vanzelfsprekend leert en oefent u de Mastersymbolen en het Inwijdingsritueel. De training duurt circa een jaar.

Nadat u enkele malen zelfstandig les hebt gegeven en bent ingewijd, bent u een Reiki Master.

 

Cursusdata

 

Reiki I: elk eerste weekend van de maand

Prijs: 111

 

 

Reiki II: elk derde weekend van de maand

Prijs: 222

 

 

Reiki III: in overleg

Prijs: 333

 

De cursussen Reiki I en Reiki II

worden gegeven in 4 dagdelen van 3 uur.

Na 3 weken volgt er een terug-kom-dag.

De prijzen zijn inclusief lesmateriaal, certificaat,

lunch en drankjes (sap, frisdrank, koffie en/of thee).

 

 

 

The Healing Touch

 

De mate waarin iemand zich bewust is van zijn eigen Lichtkracht is bepalend voor de mate waarin hij er gebruik van kan maken. De mate waarin van de Lichtkracht gebruik wordt gemaakt is weer bepalend voor het wel of niet succesvol toepassen van healingtechnieken.

De cursus bestaat daarom in de eerste plaats uit het activeren en stimuleren van het persoonlijke bewustwordingsproces van iedere deelnemer.

Liefde, Respect en Aandacht voor zichzelf en de ander vormen de essentie van de cursus. Daarnaast worden genezingstimulerende vaardigheden en attitudes en het maken van Zielencontact aangeleerd en geoefend. Ook anatomie, psychologie en therapeutische technieken komen aan bod.

 

Op het juiste moment gedurende de cursus ontvangen de cursisten een inwijding waarbij de kanalen die voor een optimale ontvangst, doorstroming en het doorgeven van de BronEnergie relevant zijn verder worden geopend en gereinigd.

Hierna krijgt men vaak van het eigen Hogere Zelf persoonlijke krachtsymbolen door om, zonodig, de eigen Lichtkracht en het Bewust Zijn daarvan extra te versterken.

Een Healing Toucher worden is een zeer persoonlijk proces. Het is iets wat van binnenuit gebeurt. Het vraagt toewijding aan de eigen weg van Liefde en Waarheid en aan alles wat is. Het is een zich steeds vernieuwend creatief proces waaraan u zich zonder enige weerstand mag durven overgeven. De ervaringen die u op deze levensreis op zult doen, zullen overal in uw leven doorwerken. Uw waarneming van de werkelijkheid zal veranderen en waarschijnlijk ook uw opvattingen over Waarheid en Liefde. U zult oorzaak en gevolg gaan zien tussen uw innerlijke, persoonlijke werkelijkheid en de buitenwereld en zult ervaren dat u deel uitmaakt van een bewustzijn dat veel groter is dan het uwe.

Tijdens en nog lang na de cursus leert u zich meer en meer af te stemmen op de Universele Wil, met macht omgaan, met uw angsten omgaan en voortdurend eerlijk tegenover uzelf te zijn. U ontwikkelt het vermogen onvoorwaardelijk lief te hebben, zowel uzelf als een ander. U leert te vertrouwen op uzelf en op de levensprocessen, geduld en discipline. U gaat steeds meer in uw eigen kracht staan en deze gebruiken. U leert uw Ziel kennen, haar roep te volgen en u niet (meer) te verzetten tegen haar evolutionaire intenties.

U leert Zielencontact maken met anderen, op Zielenniveau met hen te communiceren en op Zielenniveau te helen. U zult veel loslaten, maar daarvoor heel veel meer terugkrijgen en schenken.

 

 

De cursus The Healing Touch is een zeer intensieve cursus. Ze wordt gegeven in 12 weken en wordt ingevuld op de donderdagavond (3 uur) en daarnaast om de week een zaterdag (2 dagdelen van 3 uur) en halve zondag (1 dagdeel van 3 uur) of andersom.

 

Aldus:

 

donderdag: 12 x 3 uur en zaterdag & zondag : 6 x 9 uur.

 

De prijs bedraagt 350

inclusief lesmateriaal,

certificaat, lunch en drankjes

(sap, frisdrank, koffie en/of thee).

 

Cursusdata

 

Tweemaal per jaar start er een nieuwe cursus.

De eerste begin maart en de tweede begin september.

 

Voor zowel de Reiki cursussen als de cursus The Healing Touch geldt:

Opgave: Minimaal 6 weken tevoren!

Per:

 

U ontvangt dan een aanmeldingsformulier en nadat dit

ingevuld geretourneerd is en het bedrag door mij ontvangen,

zend ik u nadere informatie over de cursus.

 

 

 

Ga naar (eventueel) terug naar het begin van de pagina

 

 

of naar:

 

 

 

Entree HealingCentrum Ellen-Luciana Gastenboek Vrede

 

 

The Healing Touch Reiki Helen met Engelen Helen met Kristallen

 

 

 

Chakratherapie Astrologie Meditatie Mantra zingen

 

 

Zielen & Zielenkleuren Consulten & Behandelingen Workshops